Niepoprawna pisownia

pierwszo-planowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszoplanowa

Poprawna pisownia, znaczenie: najistotniejsza, najważniejsza, taka, która ma największe znaczenie dla kogoś lub czegoś (np. postać pierwszoplanowa w filmie, książce lub sztuce teatralnej). Może oznaczać też postać znajdującą się na pierwszym planie kompozycji np. obrazu, fotografii, kadru filmowego.


Niepoprawna pisownia

pierwszo planowa

Niepoprawna pisownia