Poprawna pisownia

nieuregulowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uregulowane

Niepoprawna pisownia