Niepoprawna pisownia

nieugjęte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieugięte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ugięte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugiente

Niepoprawna pisownia