Poprawna pisownia

nietolerancja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie tolerancja

Niepoprawna pisownia