Niepoprawna pisownia

nietam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie tam

Poprawna pisownia