Niepoprawna pisownia

nietacy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie tacy

Poprawna pisownia