Niepoprawna pisownia

niestarczyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie starczyły

Poprawna pisownia