Niepoprawna pisownia

niewyobrażałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyobrażałam

Poprawna pisownia