Poprawna pisownia

nieskuteczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie skuteczna

Niepoprawna pisownia