Niepoprawna pisownia

z komplikowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skomplikowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skąplikowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkomplikowany

Niepoprawna pisownia