Poprawna pisownia

nierozważni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rozważni

Niepoprawna pisownia