Niepoprawna pisownia

nierozumieliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie rozumieliście

Poprawna pisownia