Niepoprawna pisownia

rzyliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żyliśmy

Poprawna pisownia