Niepoprawna pisownia

nierozumiałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie rozumiałem

Poprawna pisownia