Poprawna pisownia

nierozmowne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rozmowne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmowne.