Niepoprawna pisownia

niepytali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pytali

Poprawna pisownia