Niepoprawna pisownia

niepsój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie psuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie psój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepsuj

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko „Niepsuj”.