Poprawna pisownia

nieprzerwana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przerwana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.