Niepoprawna pisownia

nieprzecientna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzeciętna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przeciętna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przecientna

Niepoprawna pisownia