Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozdzielny „nie prawda” może być poprawny w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: „Nie prawda, lecz fałsz”.