Poprawna pisownia

nie uległa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuległa

Niepoprawna pisownia