Poprawna pisownia

niepopularna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie popularna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.