Poprawna pisownia

niepokoić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pokojić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepokojić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pokoić

Niepoprawna pisownia