Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu października, nie zaś o dwudziestym trzecim październiku.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci październik

Niepoprawna pisownia