Niepoprawna pisownia

niepogardzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pogardzi

Poprawna pisownia