Niepoprawna pisownia

niepodstawiła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podstawiła

Poprawna pisownia