Niepoprawna pisownia

niepodała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po dała

Niepoprawna pisownia