Niepoprawna pisownia

niepiliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie piliście

Poprawna pisownia