Niepoprawna pisownia

niepierwsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pierwsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepiersi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie piersi

Niepoprawna pisownia