Poprawna pisownia

niepełnowartościowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pełnowartościowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepełno wartościowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pełno wartościowa

Niepoprawna pisownia