Niepoprawna pisownia

niepełno wartościowość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepełnowartościowość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pełno wartościowość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pełnowartościowość

Niepoprawna pisownia