Niepoprawna pisownia

niepatrzył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie patrzył

Poprawna pisownia