Niepoprawna pisownia

nieodpowiedział

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie odpowiedział

Poprawna pisownia