Poprawna pisownia

nieodbyty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odbyty

Niepoprawna pisownia