Niepoprawna pisownia

nieobjento

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie objęto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie objento

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieobjęto

Niepoprawna pisownia