Poprawna pisownia

nieobiektywne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obiektywne

Niepoprawna pisownia