Poprawna pisownia

nieobecne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obecne

Niepoprawna pisownia