Poprawna pisownia

by miał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bymiał

Niepoprawna pisownia