Poprawna pisownia

nienormalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie normalna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.