Poprawna pisownia

nienależącego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie należącego

Niepoprawna pisownia