Poprawna pisownia

duża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

durza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dóża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dórza

Niepoprawna pisownia