Poprawna pisownia

nienadające

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nadające

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.