Niepoprawna pisownia

niemożemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie możemy

Poprawna pisownia