Niepoprawna pisownia

niemogłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogłaś

Poprawna pisownia