Niepoprawna pisownia

niemniejsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mniejsi

Poprawna pisownia