Niepoprawna pisownia

do sie go roku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do siego roku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dosiegoroku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosie go roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosiego roku

Niepoprawna pisownia