Poprawna pisownia

europejscy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

europeiscy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ełropejscy

Niepoprawna pisownia