Poprawna pisownia

niemałej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie małej

Niepoprawna pisownia