Poprawna pisownia

niemała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mała

Niepoprawna pisownia