Niepoprawna pisownia

nieliczyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyły

Poprawna pisownia